ligedeling.dk

Bliv klogere på hvad et ligedelingstestamente er - og stil spørgsmål direkte til advokaten.

Med et "ligedelingstestamente" sikrer ægtefæller med særbørn hinanden bedst muligt, mens det samtidigt sikres, at alle børn arver ligeligt i sidste ende.

Hvad er et ligedelingstestamente?

Et ligedelingstestamente er et kaldenavn for løsningen på et specifikt ønske, der er udbredt blandt ægtefæller/samlevende, der har særbørn fra tidligere forhold og som ønsker at stille alle lige.

Konkret sikrer et ligedelingstestamente grundlæggende følgende 2 ting:

1. Den længstlevende arver mest muligt.

Samtlige børn må i første omgang nøjes med deres tvangsarv. Er der tale om et ægtepar med fælleseje, vil den længstlevende ægtefælle kunne beholde 15/16 af den samlede formue. Førstafdødes børn må dele 1/16. Længstlevende ægtefælle kan evt. sidde i uskiftet bo med de myndige særbørns skriftlige forhåndssamtykke.

2. Ved den længstlevendes død, skal samtlige børn arve ligeligt.

Testamentet sikrer, at arven fordeles ligeligt, når længstlevende går bort, uanset hvem, der lever længst. Eventuel tvangsarv, som førstafdødes børn måtte have modtaget tidligere, modregnes, således at alle børn samlet set stilles lige.

Hvad menes der med "ligedeling"?

I forbindelse med oprettelsen af et ligedelingstestamente skal man gøre sig klart, at ordet “ligedeling” kan forstås på to måder:

Ligedeling pr. slægtsgren” betyder, at halvdelen skal gå til førstafdødes livsarvinger og halvdelen skal gå til længstlevendes livsarvinger. “Ligedeling pr. hoved” betyder, at hvert barn skal have samme arvebrøk, uanset om det er et sær- eller fællesbarn.

Eksempel på ligedelingstestamente

Morten og Henriette har hver især 1 særbarn fra tidligere forhold. De har desuden fået 1 fællesbarn. Altså 3 børn i alt.

Såfremt de opretter et testamente, hvor de bestemmer, at hvert barn skal arve samme arvebrøk (ligedeling pr. hoved), vil hvert barn modtage præcis 1/3 i sidste ende.

Såfremt de i stedet bestemmer, at halvdelen skal tilfalde førstafdødes livsarvinger og halvdelen skal tilfalde længstlevendes livsarvinger (ligedeling pr. gren), vil hvert af de to særbørn modtage 1/4 i arv, mens fællesbarnet vil modtage 1/2.

Opretter parret IKKE et ligedelingstestamente, vil arvelovens almindelige regler føre til, at børnenes arvelodder bliver vidt forskellige og kommer til at afhænge meget af, hvem af ægtefællerne, der “tilfældigvis” måtte leve længst.